Quan điểm viết bài

Chủ blog không ngại đả động đến những điều theo nhiều người cho là là “cấm kị”. Tránh đề cập đến cái xấu không đảm bảo được cái tốt. Phải nói cả cái tốt, cái xấu để người nghe tự biết phải răn mình.

Trong blog này đôi khi bạn thấy tôi nói đến sự ngu ngốc của con người. Một số người có thể lên án tôi khinh thị giai cấp, dân tộc v.v… Họ không hiểu được khi nhìn vào một “gương xấu” tôi thấy trong đó là chính mình ở đâu đó vào một thời điểm nào đó, và việc liên tưởng đó là cần thiết cho sự tiến bộ của một con người. Tương tự với các “gương tốt”: các câu chuyện mà tôi đề cập có bối cảnh xác định của chúng và không thể đồng nhất với việc tôi đồng tình với một cá nhân hay ủng hộ một thứ chủ nghĩa, học thuyết nào.

Tôi cũng lựa chọn cách nói mà có thể làm phật ý một số người có tuổi, nhưng tôi muốn dành quyền được biết, được hiểu, được suy nghĩ thoát khỏi lối mòn cho các bạn trẻ, thế hệ tương lai đất nước.

Chủ blog khuyến khích mọi người trang bị cho mình sự hiểu biết về chính trị. Tuy nhiên đó không phải là nội dung đề cập/thảo luận sâu ở blog này.

Với các bài viết về công nghệ trong blog này:

  • Các bài viết ở đây không dành cho những công ty muốn làm ra các sản phẩm tồi, nhanh chóng bán cho khách hàng và không bao giờ quay lại.
  • Chúng cũng không dành cho những người muốn đầu quân cho những công ty như trên và tình nguyện bị sa thải ở tuổi 30.

Nhìn chung dù blog có “hơi hướng” về công nghệ, nhưng ở đây phần nhiều chỉ là các bài viết giới thiệu, phân tích lợi hại. Quan điểm của tôi là tránh tối đa việc giết chết khả năng tự học của con người.
Nếu bạn muốn những hướng dẫn cụ thể đến từng bước một thì đơn giản là blog này không dành cho bạn.

Tác giả sẽ trả lời các comment kể cả khi đó là ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, những câu hỏi/ý kiến không suy nghĩ đơn giản là sẽ bị bỏ qua! Các câu hỏi và trả lời có thể được tổng hợp vào mục Hỏi/đáp của mỗi bài viết.

Trách nhiệm với bài viết

  • Tác giả đảm bảo trách nhiệm cá nhân với nội dung bài viết và có thể cập nhật/bổ sung/sửa đổi để phù hợp với tình hình.
  • Người đọc được quyền đăng tải lại bài viết với mục đích phi lợi nhuận với điều kiện tôn trọng nguyên bản bài viết, bao gồm giữ nguyên cả thông tin bản quyền dưới đây. Việc giữ liên kết đến bài viết khi đem chia sẻ cũng là cách bạn giúp tác giả đảm bảo trách nhiệm được cam kết ở trên.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>