Author Archives: Hoàng Minh Thắng

About Hoàng Minh Thắng

Work: Busylancer in Hà Nội, Việt Nam Activist @ FOSS community; Politics view: Ủng hộ các đảng hải ngoại NGU VL (Nation Getting Up Very Late - đảng Quốc gia ngủ dậy rất muộn), THAM (Team of Handsome Assasins & Murders - đảng Đội những thích khách & đồ tể đẹp trai), NAT (Nation As Tests - Quốc gia làm nơi thí nghiệm) với hi vọng các con bài mị dân "có học" hơn được áp dụng.

Functional programming không có gì to tát Continue reading

Posted on by Hoàng Minh Thắng | Leave a comment

Test Driven Development (TDD), why?

(Lưu ý: Tài liệu này được tôi viết với tư cách là một nhà thực hành. Mục đích chủ yếu là phân tích tính ưu việt của TDD với hi vọng giành được sự đồng tình của các nhà quản … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

Quản lí phiên bản (Revision Control hay Version Control)

(Lưu ý: Đây là một bài viết giới thiệu chung nhất về quản lí phiên bản. Bài viết hướng đến đông đảo người đọc: bạn không bắt buộc phải biết về CNTT để hiểu bài viết này. Bạn không bắt buộc phải … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Học văn… (tưởng tượng thôi!)

Suy nghĩ lẽ ra phải có của mấy vị suốt ngày đưa thông tin giáo điều về “ốp” dân ta, kiểu “Đấy, giá Việt Nam ta làm cái A, cái B, cái C… có phải là giờ sướng rồi không?”

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , | Leave a comment

Về cuộc thi “Mùa hè sáng tạo” 2012

Ban đầu tôi định viết thành một bài dài, nhưng sau đó thấy cần thiết phải chia thành nhiều thread ngắn (các mục Thảo luận phía sau đây khi gửi lên mailing list mỗi thảo luận này sẽ là một … Continue reading

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment