Category Archives: Life is simply Uncategorizable

All posts go here…

Học văn… (tưởng tượng thôi!)

Suy nghĩ lẽ ra phải có của mấy vị suốt ngày đưa thông tin giáo điều về “ốp” dân ta, kiểu “Đấy, giá Việt Nam ta làm cái A, cái B, cái C… có phải là giờ sướng rồi không?”

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , | Leave a comment

Về cuộc thi “Mùa hè sáng tạo” 2012

Ban đầu tôi định viết thành một bài dài, nhưng sau đó thấy cần thiết phải chia thành nhiều thread ngắn (các mục Thảo luận phía sau đây khi gửi lên mailing list mỗi thảo luận này sẽ là một … Continue reading

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Chuyện đám giỗ

Chuyện về một làng nọ, năm xưa làng từng có thảm hoạ hết sức thảm khốc, khiến cho trong làng hầu như nhà nào cũng có người chết. Thảm cảnh qua rồi, hàng năm dân làng (bất đắc dĩ) cùng … Continue reading

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , , , | Leave a comment