Học văn… (tưởng tượng thôi!)

Suy nghĩ lẽ ra phải có của mấy vị suốt ngày đưa thông tin giáo điều về “ốp” dân ta, kiểu “Đấy, giá Việt Nam ta làm cái A, cái B, cái C… có phải là giờ sướng rồi không?”

Tôi lại buồn vì chuyện học văn của mình ngày xưa. Tôi ước giá ngày xưa tôi đã giỏi hơn để không chỉ biết chép lại văn ông thầy. Và ước cả: giá ông thầy của tôi cũng giỏi hơn, để đã khỏi đi chép văn mẫu và viết ra những dòng vô cảm. Thành thử bây giờ, tôi chỉ có thể viết được (thực ra là những gì ông thầy đã đọc cho) những câu văn vô cảm, không có ý niệm gì về những thứ đang diễn ra trên đất nước tôi hay trong đầu và trong con tim những người dân nước tôi.

Và lại buồn khi thấy dù mình là người trong nước mà cảm thấy như một người nước ngoài xa lạ.

Trách nhiệm với bài viết

  • Tác giả đảm bảo trách nhiệm cá nhân với nội dung bài viết và có thể cập nhật/bổ sung/sửa đổi để phù hợp với tình hình.
  • Người đọc được quyền đăng tải lại bài viết với mục đích phi lợi nhuận với điều kiện tôn trọng nguyên bản bài viết, bao gồm giữ nguyên cả thông tin bản quyền dưới đây. Việc giữ liên kết đến bài viết khi đem chia sẻ cũng là cách bạn giúp tác giả đảm bảo trách nhiệm được cam kết ở trên.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

 

No related posts.

About Hoàng Minh Thắng

Work: Busylancer in Hà Nội, Việt Nam Activist @ FOSS community; Politics view: Ủng hộ các đảng hải ngoại NGU VL (Nation Getting Up Very Late - đảng Quốc gia ngủ dậy rất muộn), THAM (Team of Handsome Assasins & Murders - đảng Đội những thích khách & đồ tể đẹp trai), NAT (Nation As Tests - Quốc gia làm nơi thí nghiệm) với hi vọng các con bài mị dân "có học" hơn được áp dụng.
This entry was posted in Life is simply Uncategorizable and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>