Tag Archives: chiến lược

Quản lí phiên bản (Revision Control hay Version Control)

(Lưu ý: Đây là một bài viết giới thiệu chung nhất về quản lí phiên bản. Bài viết hướng đến đông đảo người đọc: bạn không bắt buộc phải biết về CNTT để hiểu bài viết này. Bạn không bắt buộc phải … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Về cuộc thi “Mùa hè sáng tạo” 2012

Ban đầu tôi định viết thành một bài dài, nhưng sau đó thấy cần thiết phải chia thành nhiều thread ngắn (các mục Thảo luận phía sau đây khi gửi lên mailing list mỗi thảo luận này sẽ là một … Continue reading

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment