Tag Archives: lựa chọn

Về cuộc thi “Mùa hè sáng tạo” 2012

Ban đầu tôi định viết thành một bài dài, nhưng sau đó thấy cần thiết phải chia thành nhiều thread ngắn (các mục Thảo luận phía sau đây khi gửi lên mailing list mỗi thảo luận này sẽ là một … Continue reading

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment